REGRESSION

Regression-tidigare liv

Regression, att gå tillbaka till tidigare liv eller tillbaka i detta livet. Detta kan du göra av ren nyfikenhet eller i terapeutiskt syfte.

Jag gör även regression i grupp om du vill pröva på. Då blir det inte någon djupare behandling utan med generellt.